De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Boerman kijkt liever naar Drenthe dan naar Groningen, vanuit trein

Boerman kijkt liever naar Drenthe dan naar Groningen, vanuit trein

ENSCHEDE/GRONINGEN – De aanleg van een directe verbinding per trein van Enschede naar Groningen ligt moeilijk vanwege scepsis bij de Overijsselse gedeputeerde Boerman van Verkeer en Vervoer. Hij wijst erop dat de provincie Drenthe geen heil ziet in de aanleg van een spoorlijn tussen Veendam en Groningen. Het rendement zou – financieel en maatschappelijk – de investering niet rechtvaardigen. Over bedragen sprak Boerman niet.

Het statenlid Slingerland van GroenLinks zei dat Boerman met zijn collega van de provincie Groningen zou moeten praten, want in tegenstelling tot Drenthe zou Groningen wel brood zien in een rechtstreekse verbinding met Twente. Het gaat volgens het statenlid Lodder van 50Plus, dat de kwestie onlangs aansneed, om twaalf kilometer spoor. Er is, omdat de verbinding vanaf Almelo noordwaarts via de route Hardenberg-Emmen moet gaan ook elektrificatie van Almelo-Mariënberg noodzakelijk, maar dat is sowieso politiek gezien een sociaaleconomische wens.

Lodder stelt dat de elektrificatie een investering vergt die in drie tot vier jaar terug kan worden verdiend, omdat de lijn na het afdanken van de vervuilende dieselltreinen lucratief is wegens sneller, duurzamer en onderhoudsvriendelijker materieel.

Opvallend is dat ook coalitiepartij ChristenUnie, de partij ook van Boerman, bij monde van statenlid Te Rietstap vindt dat de gedeputeerde zich er net iets te makkelijk vanaf lijkt te maken. Te Rietstap wordt overigens wethouder in... Hardenberg.

Deel dit nieuws!