De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Brandweer speelt met vuur(tjes) in Natura 2000-gebied te Nijverdal

Brandweer speelt met vuur(tjes) in Natura 2000-gebied te Nijverdal

NIJVERDAL - Er zijn vandaag vuurtjes gestookt in het natuurgebied Wierdenscheveld in Nijverdal, overigens met de beste bedoelingen, want gecontroleerd door de brandweer in overleg met Landschap Overijssel. In totaal zijn er drie vakken van ongeveer een halve hectare gebrand. Het branden moet de eentonige grasgroei terugdringen waardoor de heide meer kans krijgt om te groeien. Het Natura 2000-gebied is verzuurd door stikstof, waardoor veel plant- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd. De aankomende jaren slaan verschillende partijen de handen ineen om het Wierdenscheveld, zoals dat heet ‘te versterken en weerbaarder te maken voor de toekomst’. nHet branden is een van de beheermaatregelen die bijdraagt aan deze doelstelling.

De stikstof en ammoniak verzuren de natuur en daardoor groeien heidevelden dicht met gras. Dit gras verdringt de heide Daarom doet Landschap Overijssel er alles aan om de vergrassing en het anderszins dichtgroeien van de heide tegen te gaan. Dit gebeurt met de schaapskudde die het gras kort houdt en door het handmatig verwijderen van boompjes en struiken. En dus ook door geregeld stukken heide te branden. ‘Het gras brand weg waardoor de heide, en allerlei andere planten waarvan de zaden nog in de bodem aanwezig zijn, de kans krijgen te groeien’, zegt terreinbeheerder Dijk. ‘Daarnaast bevat het as dat ontstaat belangrijke mineralen die de heide nodig heeft. Een gevarieerde heide is aantrekkelijk om te zien, maar is ook een goed leefgebied voor verschillende insecten, reptielen en vogels.”

Dit branden is een precieze klus die Landschap Overijssel samen met de Brandweer Twente en de Brandweer IJsselland uitvoert. Voor beide brandweren was het branden een oefening in natuurbrandbestrijding om in de toekomst zo goed mogelijk op natuurbranden te kunnen reageren. Dijk: ‘Het branden kon alleen plaatsvinden onder de juiste weersomstandigheden. Niet te nat, niet te veel wind en het liefst wanneer het vriest. Want dan blijft de brand oppervlakkig en hebben kleine dieren en insecten die in de grond zitten geen last van de brand. Vandaag was de perfecte dag.’

Deel dit nieuws!