De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Afbouw gemeenschappelijke regeling Soweco; vastgoed te koop

Afbouw gemeenschappelijke regeling Soweco; vastgoed te koop

ALMELO - De gemeenteraden van Almelo en de omliggende gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden moeten aangeven of ze door willen gaan met de ontmanteling van de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm. De verantwoordelijke wethouders zijn al akkoord, maar instemming van de raden is noodzakelijk en zal naar verwachting amper tot discussie leiden.

De gemeenschappelijke regeling der zes gemeenten wordt  te gelegener tijd ontbonden en er blijft dan een bedrijf over dat als 'maatschappelijke onderneming' in principe op eigen benen moet staan, omziet naar de huidige medewerkers en 'andere kwetsbare doelgroepen' wil binden, zij het in een meer commerciële setting/detachering. In zijn huidige vorm is Soweco, door bestuurlijke en bedrijfsmatige keuzes én teruglopende rijksbudgetten, een financieel blok op het zere been der gemeenten.

De zogenoemde deconsolidatie zou de bezittingen en onderlinge verhoudingen transparant maken, met de mogelijkheid bedrijfsmatiger te werken. De bedoeling is zoals eerder gemeld al het vastgoed af te stoten, waarmeee de gemeenten al hebben ingestemd. Er wordt een projecteider/kwartiermaker aangesteld die de omvorming moet begeleiden, waarvoor enige jaren de tijd zal worden genomen.

 

Deel dit nieuws!