De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Spijkers met koppen over ton subsidie sociaal project 't Doesgoor

Spijkers met koppen over ton subsidie sociaal project 't Doesgoor

GOOR – Er moeten morgenavond spijkers met koppen worden geslagen voor het project ’t Doesgoor voor maatschappelijke (wijk)activiteiten op het sportpark van de voetbalclub Hector. Er zijn uiteenlopende organisaties betrokken binnen dit project op tal van beleidsterreinen. De buurtsportcoach heeft een coördinerende en verbindende rol in de samenwerking en de onderscheiden activiteiten.

De gemeenteraad stelde eerder zeventigduizend euro beschikbaar, met nog eens een ton in het vooruitzicht. De gemeenteraad van Hof van Twente stelde een zogenoemde resonansgroep in om de besteding van gemeenschapsgelden te toetsen en te beoordelen. Volgens de raadsfracties van de SP en de PvdA wordt er te lang getreuzeld en getraineerd, waarbij fractieleider Rijkens van de PvdA een bijkans persoonlijk aanval deed op zijn collega Olde Reuver of Briel Bosveld van D66, lid van de resonansgroep, die hij verweet ‘een spelletje’ te spelen met het project en in dat verband zinspeelde op haar vroegere functioneren als wethouder van het ooit zelfstandige stedeke Diepenheim, wat hem op nogal wat kritiek kwam te staan. Zijn collega Stevens van de SP beklemtoonde vooral het belang voor het project met spoed ook de toegezegde ton beschikbaar wordt gesteld. Met name de collegepartijen CDA en VVD stelden bij monde van de fractievoorzitters Nijhof en Bruins dat een goede toedeling en verantwoording van gemeenschapsgeld belangrijk is, ongeacht het belang van welk project dan ook.

 

Deel dit nieuws!