De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad van Almelo laat Uitsmijters bungelen door tijd- en geldgebrek

Raad van Almelo laat Uitsmijters bungelen door tijd- en geldgebrek

ALMELO - De gemeenteraad van Almelo is er afgelopen week niet in geslaagd een besluit te nemen over een motie ter zake de accommodatie van de honkbalvereniging Uitsmijters’55 die nu bivak houdt op Het Maatveld, maar een nieuwe locatie wenst en kreeg toegezegd.

De raadsfracties van Minimapartij, Leefbaar Almelo en GroenLinks hadden een motie aangekondigd om bij het scheiden van de markt (de huidige raadsperiode) de vereniging een nieuwe accommodatie in het vooruitzicht te stellen, beter voor de club, veiliger voor de jeugd.

De vereniging wordt al twee jaar aan het lijntje gehouden. Ze moest verhuizen vanwege andere plannen voor haar domicilie op Het Maatveld. De gemeenteraad van Almelo trok 250.000 euro uit voor herhuisvesting, de club kwam uit bij de voetbalclub La Première aan de Maardijk en opende in overleg met de gemeente de gesprekken. De aanleg van een honk- en softbalveld voor Uitsmijters'55 zou moeten plaatsvinden in samenhang met een kunstgrasveld voor La Première en zou uiteindelijk 750.000 euro kosten. Het college houdt namelijk vast aan maximaal 250.000 euro en vindt ook dat Uitsmijters'55 op Het Maatveld kan blijven omdat een streep door de aanvankelijke woningbouwplannen zou zijn gehaald.

Het bestuur van de club heeft ook gesprekken gevoerd over mogelijkheden op het sportpark De Riet, bij de qua ledental slinkende voetbalclub DRC’12, die het eerste elftal recent uit de competitie haalde wegens gebrek aan spelers met voldoende motivatie.

Volgens de fracties van Leefbaar Almelo, Minimapartij en GroenLinks moet er dit jaar een besluit vallen, maar bij de begrotingsdebatten bleef het stil, ook van hun kant. De zaak suddert al bijna vier jaar, op een laag pitje. Aan het begin van deze raadsperiode, tijdens de slotonderhandelingen in de zomer van 2014 over een 'regeerakkoord', werd (de noodzaak van) een adequate accommodatie van Uitsmijters nog aan het coalitieprogramma toegevoegd. Niettemin berustte de raad deze week in hernieuwd uitstel wegens het late tijdstip.

Ondertussen heeft de raadsfractie van LAS het college vandaag vragen gesteld over de geplande overdracht van het sportcomplex Het Maatveld ter financiering van de verhuizing van Uitsmijters. Namens de fractie wil raadslid Hammink weten welke prijs de gemeente vraagt en wat een nieuwe eigenaar van de sportaccommodatie nabij het Nijreesbos er mag ondernemen. Ook informeert Hammink naar de kosten van verplaatsing van de honkbalvereniging en wat het verschil is tussen de sportieve mogelijkheden en financiële middelen.

Deel dit nieuws!