De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Elferink zal motie in Hengelo overleven, maar tweede termijn ver weg

Elferink zal motie in Hengelo overleven, maar tweede termijn ver weg

HENGELO – De kans lijkt groot dat wethouder Elferink van het CDA te Hengelo een aangekondigde motie van wantrouwen begin volgende maand overleeft, de kans dat hij na de verkiezingen van maart terugkeert daarentegen klein. De motie van Pro Hengelo is ingegeven door een miskleun met bestemmingsplannen, waarvan er twaalf niet zijn geactualiseerd, wat Elferink wordt verweten. Dat is de aanleiding, want volgens Pro Hengelo rijdt de wethouder op meer beleidsterreinen een scheve schaats, waarbij het als onvoldoende gekwalificeerde binnenstadplan en het onder vuur liggende afvalinzamelingsplan worden genoemd.

Elferink zal zijn beleid verdedigen en ondanks kritiek van meerdere kanten zal de motie van wantrouwen een meerderheid in de raad ontberen, omdat de coalitie van SP, CDA, PvdA en D66 de geplaagde schepen niet willen offeren op het altaar van Pro Hengelo. Dat kan veranderen als Elferink in zijn verdediging de verkeerde snaar raakt; hij zal door het stof moeten en verbeteringen moeten beloven. Indien de fractie van Pro Hengelo de motie van wantrouwen verandert in een motie van treurnis kan zich daarvoor, ook afhankelijk van de mate van zandhappen, zich wel een raadsmeerderheid aftekenen. Daar staat ten voordele van de wethouder tegenover dat weinig fracties belang hebben bij een politieke crisis aan het eind van een raadsperiode, want na de verkiezingen moet er weer worden geformeerd.

De partij van Elferink heeft het ook moeilijk met de afweging. Veel hangt af van de uitleg die de wethouder komende maandag in en aan de fractie van het CDA geeft en waarover de fractie zich dan gaat beraden. Volgens fractievoorzitter Muller is het ‘lastig’ en ‘heel vervelend’, want ‘we willen als fractie bezig met de politieke inhoud en de campagne’.

Deel dit nieuws!