De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • NEW hekelt eenzijdige koophuisbouw in wijk Zuidbroek in Wierden

NEW hekelt eenzijdige koophuisbouw in wijk Zuidbroek in Wierden

WIERDEN – De lokale raadsfractie van NEW vindt het ontbreken van sociale woningbouw in het tweede deelgebied van de woonwijk Zuidbroek te Wierden een gemiste kans. De fractie vreest een eenvormige koophuispassie aan de zuidrand van het dorp. Dit valt volgens voorman en lijsttrekker Woolderink behalve wethouder Span ook de woningcorporatie Reggewoon aan te wrijven. Ook de projectontwikkelaar zou liever koopwoningen dan huurhuizen optrekken en er is volgens wethouder en corporatie geen behoefte.

Dat ziet NEW anders. Naar het oordeel van Woolderink ‘komen jongeren steeds moeilijker aan een woning’. Voor veel kandidaat-kopers zouden de regels voor financiering ‘vaak zo moeilijk en streng dat een koopwoning geen optie is’. Het logische alternatief is volgens NEW dan een sociale huurwoning. Tegen die achtergrond is het geringe aanbod van sociale huurwoningen in Wierden ‘een fors probleem’.

Een wijzigingsvoorstel van NEW om zestien woningen in Zuidbroek voor de sociale huursector te reserveren werd ontraden door het college van burgemeester en wethouders en kreeg in de gemeenteraad geen enkele steun van andere fracties.

De houding van de ontwikkelaar/bouwer begrijpt Woolderink omdat het bedrijf een ‘belanghebbende partij’ is, maar de opstelling van Span kan hij niet plaatsen (gaat ten koste van de diversiteit in wijken) en over Reggewoon stelt hij vast dat die de doelstelling en missie (huisvesting van mensen met een smalle beurs) verwaarloost. ‘De tijd is dynamisch en er zijn veel ontwikkelingen in het wonen. Dan moet je concluderen dat het college erachteraan hobbelt. Ook hadden wij graag gezien dat er woningbouwexperimenten in de gemeente plaatsvinden waarin alle ontwikkelingen bij elkaar komen. Denk hierbij aan toepasbaar bouwen, gasloos bouwen en duurzaam bouwen.’

Deel dit nieuws!