De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oud voorstel fietspad als nieuw aan gemeenteraad Almelo gepresenteerd

Oud voorstel fietspad als nieuw aan gemeenteraad Almelo gepresenteerd

ALMELO – Het college van burgemeester en wethouders houdt vast aan de aanleg van een vrijliggend twee-richtingen-fietspad met een tussenberm aan de westzijde van de Plesmanweg.

Een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder de collegepartijen SP en CU, sprak zich voor de zomer uit voor de oostzijde, maar het college adviseerde de raad op instigatie van burgemeester Gerritsen (toen verantwoordelijk wethouder Ten Seldam de handdoek moest gooien) dit besluit nog diezelfde avond in te trekken, in afwachting van nader onderzoek en de terbeschikkingstelling van eerder niet verstrekte informatie.

In dat voorstel ging de raad mee doordat SP en CU na coalitieberaad bij de stemming omzwaaiden en de kant van het college kozen.

Het college is er nu uit en komt met een raadsvoorstel dat nieuw wordt genoemd, maar dat niet is, want het behelst wederom de aanleg van een fietspad aan de westzijde van de weg. Bij het opstellen van dit voorstel zegt het college alle meningen, debatten en belangen nog eens de revue te hebben laten passeren, om vervolgens tot de conclusie te komen bij het plan te blijven voor de aanleg aan de westelijke kant van de Plesmanweg, dat is de kant van de Waterzuivering, Bolletje, Boessenkool en de afslag Beatrix de Rijkweg. Volgens de Fietsersbond is dit de slechtste aller oplossingen. De bedoeling is in november de procedure van beraad, bezwaar en besluit in gang te trekken. 

Deel dit nieuws!