De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad van State verhindert bouw mestfabriek Elhorst-Vloedbelt Zenderen

Raad van State verhindert bouw mestfabriek Elhorst-Vloedbelt Zenderen

ZENDEREN – De bouw van een mestfabriek op de stortplaats Elhorst-Vloedbelt lijkt van de baan nu de Raad van State er korte metten mee heeft gemaakt. Het storten en verwerken van afval door eigenaar/exploitant Twence van Elhorst-Vloedbelt zou illegaal zijn bij gebrek aan duidelijkheid over de exacte plekken van stort en verwerking. Bovendien is het volgens het hoogste rechtscollege nog maar de vraag of mest moet worden beschouwd als afval.

De vergunning voor de bouw van een installatie voor de verwerking van mest werd verleend door de provincie Overijssel, ondanks bezwaren van de gemeente Borne. Deze gemeente vond de bouw en ook het verwachte extra verkeer van aan- en afrijdende vrachtwagens een te grote belasting voor de dorpsgemeenschap van (met name) Zenderen.

Twence heeft in een reactie op de uitspraak van de Raad van State laten weten uitermate teleurgesteld te zijn en er juristen naar laten kijken alvorens inhoudelijk te reageren. De agrarische standsorganisatie LTO is ronduit onthutst en vindt dat het bestemmingsplan Elhorst-Vloedbelt zodanig moet worden aangepast dat een nieuwe procedure kansrijk is. Die zal, in aanmerking genomen dat er veel bezwaarprocedures opnieuw moeten worden gevoerd, jaren vergen. De mestverwerkingsfabriek zou per jaar 250.000 ton mest verwerken een oplossing creëren voor het fosfaatprobleem door het mestoverschot. In de installatie moest de grondstof fosfaat worden teruggewonnen uit de dierlijke mest en er zou biogas worden geproduceerd. Er zou volgens de plannen van Twence een probleem van boeren (mestoverschot) worden opgelost en een milieubelang (schoon water) gediend.

Deel dit nieuws!