De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Hengelo wil Europees geld voor gratis wifi in stad en kerkdorpen

CDA in Hengelo wil Europees geld voor gratis wifi in stad en kerkdorpen

HENGELO - Net als andere gemeenten moet Hengelo zich melden voor Europees geld voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. De raadsfractie van het CDA te Hengelo heeft dit voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. 'Online bereikbaarheid is een basisbehoefte', aldus fractievoorzitter Muller van de christendemocraten in Hengelo.

Gemeenten in Europa kunnen binnenkort aanvragen doen voor ‘gratis wifi’ in stads- en dorpscentra, waartoe het Europees Parlement het zogenoemde 'WiFi4EU-plan' heeft omarmd, inclusief een fonds 120 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur ten behoeve van lokale projecten, die gericht moeten zijn op publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeente- en ziekenhuizen, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen.

Volgens cijfers van het CBS had vorig jaar gemiddeld 6,6 procent van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet. 'Dat zou', aldus Muller, 'in Hengelo uitkomen op zo’n 5.300 personen. Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient.’ En daarom is toegang tot internet volgens de CDA-fractie een basisbehoefte.

De toewijzing van de subsidie zou op volgorde van indiening van de aanvraag plaatsvinden, waarbij rekening zal worden gehouden met geografische spreiding. ‘Het is daarom voor onze gemeente van belang dat we er snel bij zijn’, aldus stelt Muller vast, die er de mening van het Hengelose college van burgemeester en wethouders over wil horen,.

Deel dit nieuws!