De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Wethouder van Almelo positief over band Enschede-Twente-Münster

Wethouder van Almelo positief over band Enschede-Twente-Münster

ALMELO/ENSCHEDE – De regio Twente en dus ook de gemeente Almelo heeft alleen maar baat bij een stevige samenwerking met Münster en Münsterland. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders der gemeente Almelo blijkens de antwoorden die wethouder Van Wijk deze week gaf op vragen vanuit enkele fracties in de gemeenteraad, met name LAS en CDA. Het gaat niet ten koste van Almelo, maar zal eerder positief uitpakken. En dus zei Van Wijk gelukkig te zijn met ‘het mooie initiatief van de meest Duitse stad van Twente’.

Van Wijk was, zij het woonachtig in Almelo, langdurig werkzaam in Enschede, als directeur van de Stichting Kinderopvang Enschede, en zei uit die ervaring te weten hoe belangrijk het vervagen van grenzen en het wegnemen van barrières is kan zijn voor scholing, opleiding en arbeidsinzet. In die zin verwacht ze positieve effecten van de inspanningen van burgemeester Van Veldhuizen te Enschede bij het aanhalen van de banden met Munster.

De fractievoorzitters Stork van LAS en Zielman van het CDA hadden vooral angst voor weglekkende werkgelegenheid en een sterkere concurrentie voor XL Park in Almelo, waarvan Enschede trouwens net als Almelo 23 procent van de aandelen in handen heeft. Bij monde van fractiechef Pauwels van de VVD kwam het vurigste pleidooi vóór de Duitsland-agenda.

Zielman stelde verder zich enerzijds te storen aan de borstklopperij van Enschede en anderzijds te vrezen voor verminderde bestuurskracht in Twente.

Overigens werd deze week ongeveer gelijktijdig publiekelijk bekend dat de transportfirma Looms heeft besloten XL Park te verlaten teneinde terug te keren naar de oale stee. Looms komt niet uit Enschede of Münster, maar is een geworteld bedrijf in Almelo… en prefereert de eerder verlaten ruimte aan de Bornsestraat uiteindelijk boven de nieuwbouw op XL Park

Deel dit nieuws!