De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Meerderheid raad Enschede akkoord met moskee na debat vol emotie

Meerderheid raad Enschede akkoord met moskee na debat vol emotie

ENSCHEDE - In een somtijds emotioneel geladen debat besloot de gemeenteraad van Enschede in te stemmen met een aanpassing van het bestemmingsplan voor de bouw van een nieuwe moskee in Enschede-Zuid die twee kleinere bedehuizen vervangen. De meerderheid stemde vóór, de coalitiepartij CDA sprak zich eensgezind uit tegen de bouw op de hoek van de Wethouder Beversstraat en de Kuipersdijk (na eerder vergeefs uitstel te hebben bepleit vanwege de financiering van de bouw) en ook drie raadsleden van de coalitiepartij BurgerBelangen Enschede waren tegen, en verder Enschede Anders en OPA: achttien om tien.

Vooral leidsman Van den Berg van BBE had het er zicht- en hoorbaar moeilijk mee. Hij zei dat er geen tweespalt in de fractie was, maar dat er wel verdeeld zou worden gestemd, omdat ieder letterlijk naar eer en geweten moet stemmen. Voor hem en zijn fractiegenoten Overink en Teutelink viel dat negatief uit voor het plan. Het gevoel van veel Enscheeërs voortdurend achtergesteld te worden en niks te zeggen te hebben gaf daarbij de doorslag. Van den Berg werd door burgemeester Van Veldhuizen gecomplimenteerd voor een 'waardig' betoog.

Een andere reden voor de tegenstemmers om goedkeuring te onthouden was het gebrek aan duidelijkheid over de financiering, waarbij de vrees is dat Turkse autoriteiten een vinger in de Enschedese pap kunnen krijgen. Deze kaart werd vooral getrokken, overigens al vóór het raadsdebat, door woordvoerder Ten Vergert van het CDA. Ook de verkeerssituatie met toenemende druk op de wijk (zeker als ooit Hornbach zich aan de Kuipersdijk gaat vestigen) speelde een rol bij degenen die het bestemmingsplan niet wensten te wijzigen om de bouw van een moskee met een capaciteit van vijftienhonderd mensen mogelijk te maken.

De bedoeling is de moskee annex islamitisch cultureel centrum in 2022 te openen. Er moet nog veel gebeuren. De tekeningen dienen nog te worden vervolmaakt, ook de financiering is nog niet rond, wat dus voor opposanten reden was op de gevaren van ‘fout geld’ en 'invloed van Erdogan'  te wijzen. Eerder zijn met het gemeentebestuur wél afspraken gemaakt over omvang, oproep tot gebed en aanpalende activiteiten, waaronder aard en schaal van detailhandel.

Deel dit nieuws!