De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Coalitie houdt de gelederen gesloten voor aanleg van weg om Borne

Coalitie houdt de gelederen gesloten voor aanleg van weg om Borne

BORNE - Op last van de gemeenteraad van Borne moet het college van burgemeester en wethouders oplossingen zoeken voor verkeersknelpunten bij het dorp Zenderen en bij het bedrijventerrein De Molenkamp. Dat onderzoek mag vijftigduizend euro kosten. Het tracé van de zogenoemde westelijke verbindingsweg om Borne staat vast. De coalitiepartijen CDA, Borne-Nu en GB’90 stemden ermee in, alle oppositiepartijen, VVD, PvdA, D66 en SP, wijzen het tracé om uiteenlopende reden af en stemden om die een mix van redenen tegen.

De coalitiepartijen dwongen het college wel om te bezien wat er kan worden gedaan tegen onveiligheid en filevorming bij Zenderen, dat nu al – zeker in de spits – een verkeersknelpunt is. Ook de ondernemers van De Molenkamp aan de noordwestelijke punt van het dorp vrezen voor congestie bij verkeersafwikkeling en willen een betere ontsluiting van het bedrijventerrein. En extern bureau moet voor een halve ton met oplossingen komen. Volgens de getergde oppositie is het puur handenwasserij in emmers onschuld.

Naar de mening van VVD, PvdA, D66 en SP is de verbindingsweg overbodig, kostbaar zowel als onnodig plus een aanslag op het landschap. De weg moet de druk op het centrum van Borne verlichten en het verkeer om het dorp leiden, van Zenderen over de oude Zenderensche Es naar De Molenkamp en dan via een tunnel naar de westkant van de spoorlijn. Naar verluidt moet na de opening de huidige oostelijker ondweg dicht voor doorgaand verkeer zodat de wijken Stroomesch en Bornsche Maten aan het dorp wordt verklonken. 

Deel dit nieuws!