De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • 'Tien miljoen per jaar voor inhuur van ambtenaren in Almelo te veel'

'Tien miljoen per jaar voor inhuur van ambtenaren in Almelo te veel'

ALMELO – Er gaat nu bij de gemeente Almelo per jaar 'zo'n tien miljoen' op aan de inhuur van personeel en er is feitelijk sprake van 'een structurele uitgave' omdat het alleen maar meer wordt. Dat stelt de raadsfractie van Democraten.Nu.

De fractie zegt de kwestie in november aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting voor volgend jaar. Het college van burgemeester en wethouders zou medio dit jaar, bij de behandeling van de meerjarenbegroting, 'bedenktijd' hebben gevraagd en die krijgt ze van de fractie dus tot november. Dan moet het minder, 'want er is sprake van een ongebreidelde groei van het aantal externen, er is elk jaar meer geld mee gemoeid', aldus Democraten.Nu en de fractie meent dat het gevoel dat het te veel is en dat het dus minder moet 'wordt ondersteund door een groot deel van de gemeenteraad'. Vervolgens: ‘Dat er desondanks sprake is van een gestage groei van inhuur van externen, is onacceptabel.'

Het voorstel is dat de kosten van het aantal medewerkers dat wordt ingevlogen volgend jaar moet worden gehalveerd en in 2019 nog eens ten opzichte van 2018. ‘Per saldo is er dan met ingang van het begrotingsjaar 2019 een bedrag van circa 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de inhuur van extern personeel en de financiële ruimte die hiermee ontstaat kan maatschappelijk worden aangewend.’

Gelet op de weer oplaaiende maatschappelijke discussie over de groei van het aantal externen bij de overheid en de soms exorbitant hoge beloningen, wil de partij informatie ontvangen over de hoogte van de beloningen in Almelo en in het bijzonder of er sprake is van beloningen hoger dan die van de burgemeester of de premier.

De gemeente Almelo zou van de Twentse steden procentueel en absoluut het meeste geld kwijt zijn aan ambtelijke bijstand op tijdelijke basis.

Deel dit nieuws!