De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Waterschap gaat in drie jaar zeventien miljoen extra investeren

Waterschap gaat in drie jaar zeventien miljoen extra investeren

Almelo - Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen wil het investeringsbudget voor de komende vier jaar met zeventien miljoen verhogen van 157 tot 174 miljoen. Het gaat om (landelijke) opgaven, zoals klimaataanpassing, waterkwaliteit en duurzaamheid. Dit maakt extra investeringen noodzakelijk. Het algemeen bestuur spreekt er 12 juli besluitvormend over.

Volgens bestuurder Stegeman van Financiën mag voor veel inwoners in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe het werk van het waterschap 'vanzelfsprekend en wellicht onzichtbaar zijn, het neemt zijns bedunkens niet weg dat zich 'diverse maatschappelijke uitdagingen op watergebied' aandienen. Hij wijst op hoosbuien in steden, toename van stoffen (zoals medicijnen) in het afvalwater en de circulaire economie. Daar komen nog vernieuwingen bij van bestaande (zuiverings)techniek op rioolinstallaties, persleidingen en stuwen.

De verwachting is dat er in de toekomst nog meer investeringen noodzakelijk zijn om goed in te spelen op de ontwikkelingen, maar we vinden het nu wenselijk om, samen met onze partners zoals gemeenten, in ons werkgebied te blijven investeren. Door besparingen en inzet van reserves is het niet nodig dat de belastingtarieven nu extra stijgen.' Stegeman, gewezen wethouder van de gemeente Rijssen-Holten, wijst er in dat verband op dat Vechtstromen tot de waterschappen behoort met de laagste tarieven voor de burger. 'Om dit mogelijk te maken is een forse besparing op de jaarlijkse exploitatie doorgevoerd. Daarnaast is gestuurd op zo weinig mogelijk belastingverhoging en schuldreductie, in de periode tot 2050 met honderd miljoen euro.

Deel dit nieuws!