De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Kartingbaan wordt een bedrijventerrein

Hengelo – De voormalige kartingbaan aan de Zuidelijke Havenweg in Hengelo wordt onderdeel van het bedrijventerrein Twentekanaal. Voor het bouwrijp maken en saneren van de grond trekt Hengelo 1,6 miljoen euro uit. Het terrein naast de puinbreker TRM ligt al enige jaren braak. Met de maatregelen van TRM om de overlast te verminderen worden ook de belemmeringen weggenomen voor de herontwikkeling van de kartingbaan. Het gaat om een perceel van zes hectare, waarvan iets meer dan de helft uitgeefbaar is in de vorm van bouwkavels voor geïnteresseerde bedrijven. Inmiddels hebben meerdere bedrijven belangstelling aan de dag gelegd. Met één ondernemer is de gemeente reeds rond over de bouwvoorwaarden. Het is volgens de gemeente Hengelo de bedoeling om nog dit jaar de kavels aan te bieden. Binnenkort wordt begonnen met het bouwrijp maken van de oude kartingbaan, waarbij meteen een perceel naast Auto Samsen aan de Toermalijnstraat zal worden opgeknapt. Een deel van het nieuwe bedrijventerrein wordt ingericht als parkeervoorziening voor vrachtwagens, compleet met een toilet en doucheruimte.

Deel dit nieuws!