De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Haaksbergen koestert markante eik Beckumerweg en verbiedt kap

HAAKSBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Haaksbergen blijft bij zijn standpunt dat een beeldbepalende eik aan de Beckummerweg moet worden behouden. Het weigeren van een kapvergunning stoelt op een 'boom-technische keuring' en op de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.

Het gaat om een solitaire boom die in belangrijke mate het karakter en de sfeer van deze plek bepaalt. Het kappen van deze boom zal het ruimtelijke beeld van de locatie sterk aantasten.

Tijdens de controle is wel geconstateerd dat er in de boom veel grof dood hout zit dat bij het uitbreken ervan schade of letsel kan veroorzaken. Door verwijdering van dit grove dode hout heeft de boom een levensverwachting van meer dan tien jaar.

De aanvrager van de kapvergunning maakte tegen de eerste afwijzing bezwaar omdat de boom mogelijk het plaatsen van zonnepanelen zou belemmeren en dat bloeisels en processierupsen zijn gezondheid schaden. Ook is hij van mening niet te  hoeven zorgen voor de beeldkwaliteit in de buurt en dat hij zelf zou moeten kunnen bepalen hoe de inrichting van zijn perceel er uit ziet. Hij is van mening al voldoende te hebben gedaan voor de omgeving en dat de gemeente afspraken over groenvoorzieningen op gemeentelijk eigendom niet zou nakomen. Het college laat weten dat het algemeen belang moet prevaleren en dat de aanvrager de bevindingen van de boomvitaliteit negeert.

Deel dit nieuws!