De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CMXXIII

De maan nog in het oosten, de zon al in het westen en een strak blauw uitspansel - veel meer is er aan lichtkring en rondgang niet te bedenken. Het is alles in één, al wat nodig, het elixer des levens. Een tikje koud en bitter, maar met een grote belofte. Angostura op een woensdagnamiddag daar waar de regio Twente op zijn ruimst is, aan de noordrand.

Als de zon afscheid in het westen neemt, maar nog brandt met hemelse vlammen, waar je niet naar kunt kijken zonder met blindheid te worden geslagen, dan kondigt zich een nieuw vuur aan, minder hels, meer van de aarde. Zonder de aarde geen maan (ooit bulkte de aarde de maan uit met een enorme eruptie) en zonder de zon geen aarde.

Ellen Warmond dichtte: het leven is gehouwen uit wat de kosmos ons biedt: 'poëzie is een steen / die een steen ontmoet / en moet slikken van ontroering / een wonder maar nog onvertaald / want zonder taal zijn er alleen / een steen en een andere steen.' Ik zeg, want zag: wij zijn het bezielde stof in de cirkelgang van ondergaande zon en opkomende maan.

 

 

Geprivatiseerd overheidsbedrijf houdt voorkeurspositie Enschede

ENSCHEDE – Het lijkt erop dat het op afstand zetten van het gemeentelijke bedrijf Onderhoud Enschede BV de concurrentiepositie van particuliere hovenier niet heeft verbeterd. Dit vervult de raadsfractie van het CDA in de stad met zorg.  De bedoeling was immers, releveert het christendemocratisch raadslid Ten Vergert, dat zoveel mogelijk in handen van marktpartijen zou worden gelegd, maar daar is volgens hem niets van op de klos gekomen.

‘Waar aanvankelijk het Stadsdeelbeheer regelmatig particuliere bedrijven uitnodigden te offreren lijkt Onderhoud Enschede BV nu niet alleen stelselmatig de eerste optie te zijn, maar pakt het ook alle nieuwe werken op. Onderhoud Enschede lijkt daarvoor fors te investeren in gebouwen en materieel’, aldus het CDA-raadslid ‘Voorts worden gekwalificeerde vakmensen overgenomen van particuliere hoveniersbedrijven om bijvoorbeeld de nieuwe  machines te kunnen bedienen.’

Ten Vergert wil nu precies van het college weten wat het bedrijf in de periode 2015-2020 beschikbaar had aan machines, gebouwen en personeel en of er bij de privatisering een opdracht de markt aan de markt te laten, dus met de verplichting  en in hoeverre nu particuliere bedrijven meer kansen hebben bij aanbestedingen qua inkoop- en aanbestedingsregels nu Onderhoud Enschede BV nog steeds dé grootmacht is en wat er terecht komt van meer kansen op werk in de markt.

 

ChristenUnie wil cameratoezicht wegens vandalisme Vriezenveen

VRIEZENVEEN -  De raadsfractie van de ChristenUnie in de gemeente Twenterand wil van het college van burgemeester en wethouders weten of er cameratoezicht kan komen op plekken waar jongeren overlast veroorzaken. Onlangs zijn volgens de fractie achter het gemeentehuis lantaarnpalen vernield en dat was niet voor het eerst. Een half jaar geleden liet de gemeente camera's ophangen bij het station in Vroomshoop, nadat de PPV daar wegens veel voorkomend vandalisme op aandrong.

Behalve de suggestie camera's te installeren oppert de ChristenUnie ook los daarvan 'verbinding te maken met jongeren, waarbij de fractie wijst op 'de situatie waarin veel jongeren vanwege de corona-maatregelen hier te lande verkeren. Om psychische klachten te bestrijden ontstaan heeft stelde de regering 62,5 miljoen euro beschikbaar.

Daar zou de gemeente Twenterand een beroep op kunnen doen, vindt de ChristenUnie. Ook vraagt de fractie expliciet hoeveel geld Twenterand voor krijgt en wat de rol kan zijn van de jongerencoach/jongerenwerkers. In het algemeen vraagt de ChristenUnie naar het 'welbevinden van jongeren, de 'rebellerende jeugd' incluis.

LTO kapittelt besluit en communicatie waterschap Vechtstromen

ALMELO  - De landbouworganisatie LTO Noord hekelt het besluit van het waterschap Vechtstromen om op zijn pachtgronden de teelt van uien, lelies en bollen en het gebruik van glyfosaat te verbieden.  Niet alleen inhoudelijk heeft LTO kritiek, ook de communicatie gaat over de hekel. Het verbod op het gebruik van glyfosaat op pachtgronden zou ‘terloops’ zijn genomen en ‘vergoelijkt’ door erop te wijzen dat het alleen over strategische gronden gaat’, aldus bestuurder Koks. Zij heeft in de regio Oost van de agrarische standsorganisatie het water in haar portefeuille.

Kwalijk vindt LTO bovendien dat de pachters zelf nog niets over deze besluiten hebben gehoord. Het gaat in het werkgebied van Vechtstromen (Twente/Drenthe) volgens Koks om zo’n 250 hectare waarvan de pachtvoorwaarden zijn gewijzigd. Naast voorwaarden over teelt en gewasbeschermingsmiddelen, zijn pachttermijnen aangepast en mogen zogenoemde schouwpaden niet meer worden bemest.

Dit kan volgens Koks grote gevolgen hebben voor pachters. ‘Het zint ons niet dat het besluit zo is genomen, maar daar kunnen we nu niets aan doen, dat is democratie, maar dat er vervolgens zo waardeloos met de pachters wordt omgegaan is heel treurig.'

Overigens CMXXII

Ik ben helemaal van dat Radio 1 en Op1 genezen. De nieuws- en actualiteitenzender? Laat me niet lachen. Zelfbevlekking van zelfgenoegzame bekende Nederlanders en zij die dat kwijlend willen worden. Elkaar de loef afsteken of juist bekietelen. Inhoud geofferd op het altaar van kijkcijfers. Je hoort bij elk antwoord van maakt niet uit wie dat er goed op is geoefend. Met elke pophitzanger, virusgeleerde, praatprogrammabewoner, politicus (kamerlid of minister van dienst) en quasi-deskundig commentator is alles doorgenomen, voor de spiegel in de visagieruimte.

Het leed dat covid19 heet wordt volledig uitgemolken. En er wordt munt uitgeslagen. Klinkende munt. Het mag wat kosten. Die persconferenties van de premier zijn ook een aanfluiting, want alles wordt dagen tevoren gelekt. Zo krijgt het vok vanuit kabinet en  teeveestudio gedoseerd  zijn informatie. En nee, ik ben alles en iedereen die de ernst van corona in twijfel trekt ook zat, de wappies, de complotdenkers en de engelen der duisternis. Ik zit hoofdzakelijk thuis, soms een fietstocht, dat kan nog net, als lid van de risicogroep: op leeftijd, te zwaar en gehandicapt.

De voordelen: tijd voor muziek, boeken en kranten.

 

Deel dit nieuws!