De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Voormalig wethouder Vriezenveen na ziekbed overleden

Almelo/Vriezenveen – In de afgelopen nacht is voormalig wethouder Kobes van Vriezenveen  (nu Twenterand) overleden; hij was al enige maanden ongeneeslijk ziek. Kobes functioneerde als wethouder namens het CDA waarvoor hij ook raadslid is geweest. Als wethouder trotseerde hij veel politieke stormen met relatief gemak, maar een fysieke aanval van een ontevreden burger die met geweld verhaal kwam halen, op de  gang van het gemeentehuis nota bene, kwam hij lichamelijk noch geestelijk te boven. Kobes werd in november 1998 door de boos-brute man vanwege een huisvestingsprobleem in gezicht en nek geslagen. Behalve een gebroken neus en een hersenschudding hield  de gewezen onderwijzer van De Kei er een chronische vermoeidheid aan over. Het was indirect de oorzaak van het einde van zijn onderwijskundige en politiek carrière; Kobes keerde in 2000 niet terug als wethouder, mede doordat zijn woonplaats Aadorp wegens de gemeentelijke herindeling bij Almelo werd gevoegd. Kobes bleef in zijn nieuwe woonstad politieke (CDA-)vergaderingen bezoeken.

Ook op het maatschappelijk erf is Kobes zijn leven lang actief geweest. Zo was hij, als zoon van het Oosteinde, fanatiek betrokken bij het wel en wee van de voetbalclub DETO, in rood en zwart geboren, met name werkzaam op het gebied van de public-relations. Hij kwam buiten het veld met de mond nou eenmaal beter uit de verf dan binnen de lijnen met de voet, meer supporter dan voetballer. Dat gold ook voor zijn oudere broer Bernard (eveneens een politiek dier met een onderwijsachtergrond uit het geslacht van wat in Vjenne de Sop wordt bijgenaamd)  en zijn jongere broer Gerrit (die met succes een kunststofbedrijf uit de grond stampte). Na zijn wethouderschap  was voor Kobes vanwege zijn haperende lichaam een terugkeer als leerkracht onmogelijk. Hij ging vanuit zijn bedrijf Stolp & Co strategisch adviseren en wervend schrijven, voor bedrijven en instellingen: persberichten, campagnes, folders en boeken. Hij was en bleef tot het laatst de stuwende kracht achter Museum en vereniging Oud Vriezenveen. Bij de lokale historie, met name die van Vriezenveen (Waver ’t Vjenne), lag  zijn waarlijk grote passie.

Deel dit nieuws!