De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Toeristen in plaats van varkens 'op boer' in Meijerinkshoek

Wierden - De gemeente Wierden verleent medewerking aan de verbouwing van varkensstallen aan de Eerste Meijerinkshoekweg. De agrarische activiteiten zijn  jaren geleden beëindigd, maar de oude stallen staan nog op het erf. In een gedeelte startte de eigenaar een cateringbedrijf en hij wil nu het erf herontwikkelen voor verblijfsrecreatie door tien twee- tot vierpersoons boerderijappartementen realiseren in een voormalige varkensstal. Op de plek van een andere schuur komt volgens de plannen een viertal vier- tot zes persoons boerderijappartementen. In een bestaande schuur zijn een recreatieruimte en sanitair voorzien met het oog op een toekomstige klein- schalige camping met twintig plaatsen.

Het gemeentebestuur wil meewerken, want het plan spoort met het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing en verblijfsaccommodatie.  Ook past de beoogde metamorfose in het streven  van de gemeente ruimte te bieden aan verbetering van de sociale en economische kwaliteit van het landelijk gebied. Verder zou de ruimtelijke (landschappelijke) kwaliteit worden verbeterd. Onder voorwaarden is sloop en herbouw mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders is eveneens positief omdat in de buurt geen bezwaren kenbaar zijn gemaakt tegen het plan.  In het concept-bestemmingsplan is overigens expliciet vastgelegd dat zelfstandige horeca in of bij de gebouwen niet is toegestaan.

Deel dit nieuws!