De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Gemeenteraad mikt op behoud klompenmakerij in Borne

Borne - De gemeenteraad van Borne wil eendrachtig dat het college van burgemeester en wethouders zich inspant om de verkoop van de klompenmakerij Roesink te vermijden. Dat kan alleen door zelf financieel over de brug te komen. Alle fracties hechten aan de zogenoemde dorpshistorie. De klompenmakerij is de oudste in zijn soort van Nederland en tevens een museum. Gepoogd zou moeten worden de inventaris bijeen te houden. Er staat zoals eerder gemeld voor 17 september een veiling op touw met als ondergrens een opbrengst van tienduizend euro.

De gemeente zou de complete inventaris kunnen kopen tijdens of al vóór de openbare verkoop en vervolgens een oplossing moeten verzinnen voor de exploitatie van de museale schoenmakerij in de toekomst. Volgens de gemeenteraad, die mogelijk in een extra zitting bijeen zal komen teneinde de zaak te bespreken, gaat het om lokaal cultureel erfgoed. Het zou de huidige eigenaar bekoren als pand en inventaris intact blijven. De 77-jarige Roesink, telg uit een geslacht dat al sedert 1817 in Borne op ambachtelijke wijze klompen maakt, kan geen opvolger vinden.


Deel dit nieuws!