De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Pionier particuliere thuiszorg in Twente stopt bij BTKzorg

Ootmarsum – Met het vertrek van directeur Kolfoort per oktober neemt de grondvester/oprichter van de thuis- en kraamzorgorganisatie BTKzorg afscheid. Hij zal worden opgevolgd door de ervaren stafkrachten Ottenhof en Brunink. Ottenhof wordt verantwoordelijk voor de thuiszorg en Brunink voor de kraamzorg. “De organisatie is de afgelopen jaren zo sterk gegroeid dat een gedeelde directie de beste oplossing is”, licht Kolfoort zijn opvolging toe. “Want zowel de kraamzorg als de thuiszorg is gebaat met een specifieke aansturing.” BTK heeft twaalfhonderd medewerkers; zowel in de verpleging en verzorging als ook  in de huishoudelijke zorg.

Kolfoort, afkomstig uit Ootmarsum, geldt als pionier van de particuliere thuiszorg in Twente. Hij was in 1988 met VVT de grondlegger van de eerste particuliere thuiszorgorganisatie. Ook landelijk liep deze ondernemende zorgentrepreneur  hiermee voorop. De reden voor Kolfoort om te stoppen is naar zijn zeggen een combinatie van factoren. Zijn leeftijd, hij wordt dit najaar 62 jaar, is er één van.  Dat in combinatie met de sterk uitgedijde omvang van de organisatie en de vele ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving maakt dat het volgens Kolfoort juist nu een uitgelezen moment is  plaats te maken; hij blijft wel de directie voeren over twee zorgvilla's, in Borne  en Ootmarsum.

Deel dit nieuws!