De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Nieuwe directeur Natuur en Milieu wil circulaire economie

Nijverdal –Er mag van Natuur en Milieu Overijssel nog altijd een kritisch-constructieve houding worden verwacht, maar daarnaast gaat de organisatie zich “heel sterk op de energieke samenleving richten die wil investeren in een vitale leefomgeving en een circulaire economie”. Dat zegt de toekomstige directeur Nijboer die per september in dienst treedt. Hij volgt daarmee directeur Wijffels op, die na zes jaar de overstap maakt naar het Kadaster. De 45-jarige Nijboer, nu nog werkzaam als directeur Duurzaamheid en Energie bij Atrivé (dochter van het ingenieursbureau Tauw) stapt bij Natuur en Milieu Overijssel overigens geen voor hem onbekende wereld binnen.

Zijn arbeidsverleden en diverse nevenfuncties laten een sterke maatschappelijke betrokkenheid zien op terreinen waarin ook Natuur en Milieu Overijssel actief is, zoals techniek en duurzaamheid, bodem en ondergrond, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming bestaande woningbouw, stikstofaanpak, leefbaarheid van de stad. Nijboer is afgestudeerd als wijsgerig ingenieur aan de Universiteit Twente.In 1995 studeerde hij af op onderzoek naar de rol die technologie kan spelen in een duurzame samenleving.  Hij woont in Deventer en onder zijn directie bereidt Natuur en Milieu Overijssel zich voor op een toekomst zonder provinciale prestatiesubsidie.

Deel dit nieuws!