De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Commotie in Tubbergen en Overijssel over verontreiniging

Tubbergen – Ondanks het zomerreces is er politieke reuring ontstaan over de ernstig genoemde verontreiniging van ruim veertigduizend kubieke meter grond in het Springendal in Noordoost Twente door gaswinning. De verontreinigde grond ligt in de gemeente Tubbergen en de coalitiepartijen CDA en VVD aldaar willen snel meer informatie. Op voorhand stelt het CDA dat de grond zo snel mogelijk dient te worden gesaneerd. Ook het provinciale CDA heeft vragen over de kwestie aangekondigd, want de provincie Overijssel is milieutechnisch verantwoor- delijk en belast met de saneringsoperatie. Het was deze week trouwens de statenfractie van GroenLinks die de verontreiniging in het kwestieuze natuurgebied openbaarde.

Dat gebeurde bij monde van het statenlid Jansen van GroenLinks die wees op de combi van oud en nieuw zeer. De vervuiling is ontstaan in een Tubbergse put nabij de Boortorenweg waar in het verleden aardgasboringen plaatsvonden. Onlangs werd daar de injectie van afvalwater van de oliewinning in de Drenthe door de NAM gestaakt. GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat de provincie Overijssel de injecties lange tijd heeft toegestaan, wetende dat er reeds sprake was van een verontreiniging met zware metalen met de kans op verspreiding. Het provinciebestuur zou onduldbaar risico hebben genomen. Naar de mening moet sanering van de grond zo snel mogelijk plaatsvinden en niet pas over vier jaar, zoals de huidige planning is.


Deel dit nieuws!