De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

‘Eén Rekenkamer Twente begint op westflank van de regio’

Den Ham – Een gezamenlijke Rekenkamer in Twente is mogelijk als tien  gemeenten zich aansluiten bij de Rekenkamer van het samenwerkingsverband West- Twente. Dat vindt provinciaal adviseur Van Ronkel van de ChristenUnie. Hij manifesteert zich zowel in zijn woongemeente Twenterand als in de provincie Overijssel als ‘actief lid’ van deze partij, adviserend én bestuurlijk. Van Ronkel reageert via sociale media op het initiatief van de PvdA-fracties in Almelo, Enschede en Hengelo om te komen tot één Rekenkamer. Ze vergeten volgens Van Ronkel dat er regionale samenwerking is in West Twente. “Sluit aan!”, stelt hij. “Eén regionale Rekenka- mer Twente of Overijssel.” Een  Reken- kamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van gemeentelijk beleid.

Op de westflank van Twente werken de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden samen in WT4. Dat gaat met vallen en opstaan, maar er is in elk geval één  Rekenkamer, waar volgens de Hammer adviseur van de ChristenUnie de overige gemeenten bij kunnen aansluiten. Een  Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken juicht het vergroten van de regionale samenwerking tussen Rekenkamers toe, omdat aldus de slagkracht en de efficiency groter zou zijn. De bewindsman heeft in elk geval laten weten dat er een wetswijzing komt om te verbieden dat er raadsleden plaatsnemen in een Rekenkamer een opschaling van het werkgebied beveelt de minkister aan.

Deel dit nieuws!