De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

CDA wil docenten muziekschool (ook) in basisonderwijs

Hengelo – De raadsfractie van het CDA Hengelo wil de bezuinigingen op de muziekschool combineren met een investering in het muziekonderwijs op basisscholen. De fractie veronderstelt in een brief met vragen aan het college van burgemeester en wethouders dat ongebruikte uren van de muziekschooldocenten kunnen worden gebruikt voor muziekles in het basisonderwijs. Het raadslid Steen van het CDA: “De lastige financiële situatie van de Muziekschool vraagt om slimme oplossingen. Een deel van die oplossingen ligt wellicht dichterbij dan we denken”, aldus het raadslid dat kansen ziet in een stimulerings- fonds van de rijksoverheid. 

Steen wil 'inspelen' op de gedachte fusie van de Muziekschool en CREA/HEIM. Het omzetten van contracten van muziekdocenten en het overhevelen naar een nieuwe cao zal evenwel flink wat geld kosten. Daarnaast heeft dertig procent van de muziekdocenten nu al geen leerlingen binnen hun contractuele uren. Een combinatie met muziekles in het basisonderwijs kan volgens Steen soelaas bieden, temeer daar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in vijf jaar 25 miljoen euro uittrekt om de kwaliteit van het muziekonderwijs op basisscholen te vergroten, waar Hengelo mogelijk van kan profiteren.


Deel dit nieuws!