De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Onrust bij TwentseWelle: minder formatie, verhuur kantoren

Enschede – Er heerst onrust onder het personeel van museum TwentseWelle in Enschede, omdat er ontslagen zijn aangekondigd. Dat meldt deze week de papieren versie van de Roskam. Onduidelijk is nog om hoeveel formatieplaatsen het gaat. Duidelijk is wel dat bestuurders/toezichthouders het mes zetten in de personeelskosten die ruim 1,2 miljoen euro bedragen. TwentseWelle blijkt er slechter voor te staan dan werd vermoed. Om die reden werd onlangs ‘in goed overleg’ besloten dat directeur Van der Meiden vertrekt; hij is de facto al weg, maar er moet dieper worden gesneden. De belangrijkste oorzaken van de malheur zijn de kosten van exposities en activiteiten en de ernstig achterblijvende bezoekersaantallen. De ontstane situatie noopt het bestuur annex raad van toezicht snel in te grijpen.

De gemeenteraad van Enschede  besloot recent de subsidie met zes ton te verminderen, bijna een derde van het bedrag dat de lokale overheid tot nu toe op jaarbasis aan TwentseWelle fourneerde.  Daar komt bij dat de provincie Overijssel en andere Twentse gemeenten steeds minder geld over hebben voor TwentseWelle. Het bestuur overweegt de inkomsten te verhogen door delen van het museum te verhuren, waarbij met name wordt gedacht aan de moderne kantoortoren, die boven het aloude Rozendaal en Menko uitpriemt. Verder zal per direct het aantal activiteiten worden verminderd. Zo gaat de groots aangekondigde tentoonstelling over leven en werken van de schrijver en publicist Arnon Grunberg, die in oktober zou worden geopend en enkele maanden zou duren, niet door, zeker niet in de gedachte omvang,.

Deel dit nieuws!