De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Ook PvdA wil Aqua Musica bij Bataafse Kamp Hengelo

Hengelo - De waterfontein Aqua Musica zou in de vijver bij de Bataafse Kamp aan de Enschedesestraat te Hengelo moeten worden geplaatst. Vanwege de herinrichting van de omgeving van het FBK-stadion moet het de vijver-met-kunstwerk daar wijken. De fontein, waarbij geregeld concerten plaatsvinden, zou volgens de Stichting Centrummanagement Hengelo bij de Bataafse Kamp bijzonder goed tot zijn recht komen en voor leven in de 'vijverij' zorgen. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders maakt nu ook de Hengelose raadsfractie van de PvdA zich sterk voor de genoemde locatie. Eerder werden ten stadhuize de Houtmaatvijver en het Water- torenpark genoemd als toekomstige locaties voor de ‘muziekfontein’ en de muzikale performances die er vooral de zomerdag worden gegeven.

Volgens de PvdA is er veel voor te zeggen de muziekfontein in het of tenminste nabij het stadscentrum een plek te geven. Het raadslid Luttikholt van de sociaal-democraten: “Wij kunnen wij voorstellen dat de vijver bij de Bataafse Kamp een prachtige plek is voor Aqua Musica, een visitekaartje als je de binnenstad van Hengelo binnenkomt en daarnaast kan het zorgen voor extra reuring in de binnenstad.”  Ze suggereert in dat verband dat de plaatsing kan geschieden in combinatie met de geplande reconstructie van de Enschedesestraat. Tevens zou  de vijver kunnen worden gerepareerd (er is sprake van lekkage) en verdiept. Luttikholt wil elk geval een serieus onderzoek met even serieuze afwegingen van het college van burgemeester en wethouders, waarbij onder meer de eventuele extra kosten in beeld worden gebracht.


Deel dit nieuws!