De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Losser weegt kansen belasting kabels/ leidingen in grond

Losser - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser heeft besloten onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden en wenselijkheden van het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen die in de grond van de gemeente liggen. Daarmee voert het college een opdracht uit die de gemeenteraad het college in december per motie verstrekte. Met het korte onderzoek is, zo meldt het college, een bedrag van 1.750 euro gemoeid. Op korte termijn wenst het college inzicht in de rijkdom aan kansen en de eventuele angels. 

Het doel is extra (structurele) inkomsten voor de gemeente te genereren door te laten onderzoeken of het heffen van belasting op gas-, water- en elektriciteitsleidingen die in gemeentegrond liggen mogelijk is. In de gemeentegrond ligt circa twaalfhonderd kilometer aan leidingen. Er zijn gemeenten in Nederland die daarover een precariobelasting heffen. Via een beknopt onderzoek krijgt het college meer inzicht in alle factoren die een rol spelen bij een mogelijke invoering van deze voor de regio Twente nieuwe vorm van belasting.


Deel dit nieuws!