De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

VVD haalt fel uit naar burgemeester Visser van Twenterand

Vriezenveen - De raadsfractie van de VVD in de gemeenteraad in Twentrand voelt zich onheus behandeld door het college van burgemeester en wethouders, inzonderheid burgemeester Visser in diens functie als portefeuillehouder Handhaving. Visser heeft naar het oordeel van fractiechef Walraven van de VVD voor mist gezorgd door onduidelijke antwoorden te geven op vragen en door afspraken niet na te komen. Walraven wil meteen na het zomerreces een raadsdebat over de kwestie. Visser is volgens hem meer schoolmeester dan burgemeester en zou zich tot theoretische uitleg beperken, wat Walraven op zich al navrant vindt (“Veel blablabla”), maar wat volgens hem ook nog eens op gespannen voet staat met een zijns inziens dubieuze praktijk.

De aanleiding is de kwestieuze gang van zaken rond de spraakmakende Vjenne Stube van de ondernemer Companjen aan de Harmsenweg te Vriezenveen. De gemeente, in casu Visser, spreekt over illegale uitbreidingen en opstallen waar regelmatig feesten, partijen en evenementen zouden plaatsvinden. De kwestie speelt al jaren, de VVD bepleitte een gedoogconstructie, vanwege de voortschrijdende tijd, temeer daar de gemeente zelf activiteiten onderbrengt in de Vjenne Stube. Het sleept al met al reeds een kwart eeuw. Walraven vindt dat dit niet kan. En wat volgens hem helemaal niet kan is dat Visser hem als gekozen volksvertegenwoordiger in een persoonlijk gesprek zou hebben beloofd, per mail bevestigd, de zaak vóór de zomer (van 2015) met daadkracht op te lossen, maar zulks heeft nagelaten.  

Deel dit nieuws!