De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Stijgende vraag naar vooral kleinere kavels in Enschede

Enschede - De kavelverkoop voor particuliere woningbouwers trekt in Enschede verder aan, zij het voorshands met name de wat kleinere percelen, tot vijfhonderd vierkante meter. Van de kavels met deze omvang die dit jaar in verkoop zijn gegaan is ruim 75 procent momenteel onder optie. De gemeente Enschede gaat naar eigen zeggen na de zomer versneld kavels uitgeven aan de Rosinkweg in Usselo en in Roombeek. De zelfbouwers aan de Rosinkweg genieten veel vrijheid. De koper mag zelf de grootte van de het bouwblok bepalen en er zijn nauwelijks bouwvoorschriften. De enige beperking is dat er maximaal vijftien woningen mogen verrijzen in het gebied met een maximale bouwhoogte van tien meter. In Roombeek zijn op dit moment nog een paar kavels beschikbaar in het noordelijk deel van de Lonnekerspoorlaan.

In het najaar komen nog drie woningbouwkavels aan de Stroinksbleekweg in de verkoop. De verplichte koppeling om naast een woningbouwkavel ook een bedrijfskavel af te nemen is vervallen. Er zijn dit jaar in Enschede 38 nieuwe kleinere kavels in de verkoop gegaan, op binnenstedelijke locaties als Roombeek en Boddenkamp. Van deze 38 kavels zijn inmiddels 28 kavels onder optie. Ook de uitgifte van kavels ‘Bouwen in de Wijk’ (kavels in bestaande wijken) verloopt uitermate succesvol. Op dit moment is nog slechts één van de zestien kavels vrij beschikbaar. Het aantal verkochte kavels laat de laatste jaren een sterk stijgende lijn zien. Werden in 2013 veertien kavels verkocht in 2014 lag dit aantal op 24. Voor dit jaar geldt dat er al zestien zijn verkocht. De verwachting is dat hetdit jaar circa 35 kavels worden.

Deel dit nieuws!