De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Eerste vijf Almelospelden: vijf musicalhelden Katoen en Nu

Almelo – Namens het gemeentebestuur van Almelo reikte wethouder Bruggink in zijn rol van eerste loco-burgemeesters zondagmiddag de eerste vijf Almelospelden uit. Deze stoffelijke blijken van waardering (ontworpen door de Almelose goudsmid Matthieu Bloem) vielen vijf medewerkers van de succesrijke musical ‘Van Katoen en Nu’ ten deel tijdens een afsluitende bijeenkomst voor alle medewerkers in het Theaterhotel. In de onderscheiden personen zijn volgens Bruggink álle medewerkers geëerd.  De vijf spelden reikte de wethouder vervolgens uit aan duvelstoejager Marianne van der Steeg, vrijwilligerscoördinator Petra Schumer, artistiek leider/tussenpersoon Frank van Nus, terreinwerker/theaterbouwer Siebe Koster en kindacteur Roos Schiphorst, die vrolijk/onbevangen het achterkleinkind van oma Kat speelde.

Bruggink beklemtoonde in zijn toespraak dat Almelo het gevoel van de musical vast moet zien te houden.  “Het was een historisch evenement, met een prachtig verhaal over de geschiedenis van onze mooie stad, met prachtige muziek, en opgevoerd op historische grond. Een verhaal waar velen in Almelo nog heel lang over zullen napraten. Met ‘Van Katoen en Nu’ hebben jullie, bij elkaar zo’n duizend vrijwilligers, voor elkaar gekregen wat geen enkele gewichtige beleidsnotitie vanuit het stadhuis ooit is gelukt: een nieuw elan, een ongekende saamhorigheid van ons Almeloërs. Een nieuw gevoel van trots. Een hernieuwd zelfbewustzijn. Daar ben ik u allen ongelooflijk dankbaar voor. Zo zie je maar weer dat samenwerking de sleutel van succes is.” Tijdens de feestelijke middag werd de film van de musical voor het eerst vertoond.


Deel dit nieuws!