De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Cammaert in beeld als waarnemer in Almelo of in Enschede

Almelo/Enschede – Zowel in de gemeente Almelo als in de gemeente Enschede komt een waarnemend burgemeester. Vooral in Almelo is de aanstelling urgent omdat burgemeester Hermans afgelopen week per direct verlof opnam voor onbepaalde tijd. In beide Twentse steden waart de naam van ex-burgemeester Cammaert van Oldenzaal rond. Cammaert was voor hij in Oldenzaal burgemeester was (1997-2003) eerste burger van Simpelveld en daarna van Velsen. De 64-jarige Cammaert diende vervolgens een klein jaar als waarnemer in Stede Broec en werd anderhalf jaar geleden waarnemend burgemeester van Roermond, na de perikelen daar vanwege integriteitskwesties met in de hoofdrol wethouder Van Rey. Cammaert voelt zich senang in de rol van waarnemer, brengt veel bestuurlijke ervaring mee en kent de Twentse verhoudingen. Hij nam een jaar langer dan de bedoeling was waar in Roermond, maar onlangs werd burgemeester Donders van Geldrop-Mierlo voorgedragen om de door bestuurlijke ellende vertrokken burgemeester Van Beers op te volgen.

Cammaert komt dus op korte termijn beschikbaar. De waarnemers in Almelo en Enschede zullen door commissaris van de koning Bijleveld worden benoemd. Onduidelijk is of Cammaert interesse heeft en of Bijleveld hem geschikt acht als waarnemer in één der beide steden. Van zwaarwegend belang daarbij is ook wat de gemeenteraden aangeven. De commissaris van de koning gaat snel met de raden in gesprek. De procedure in Almelo heeft de meeste haast nu burgemeester Hermans afgelopen week haar teken “tijdelijk voor onbepaalde tijd” heeft neergelegd. Dat heeft te maken met de ernstige ziekte van haar man. Eerder al kreeg Hermans dispensatie om voor onbepaalde tijd in Losser te gaan wonen. In deze gemeente wordt haar echtgenoot verpleegd en Hermans wil  de zorg in de terminale levensfase van haar man op zich nemen. Den Oudsten vertrekt eind dit jaar uit Enschede om burgemeester van Groningen te worden. Cammaert is lid van het CDA, maar dat hoeft, ofschoon Hermans van de VVD is en Den Oudsten van de PvdA, geen politiek beletsel te zijn, zeker niet omdat het om een waarnemerschap gaat.


Deel dit nieuws!