De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

PvdA in Enschede wil drooglegging fonteinen voorkomen

Enschede – De raadsfractie van de PvdA in Enschede zal volgende maand tijdens de debatten over de begroting 2015 voorstellen om het collegeplan voor het ‘droogleggen’ van de fontein bij het NS-station af te blazen. Volgens fractievoorzitter Van der Velde is de fontein het visitekaartje van de stad voor bezoekers die per trein naar de stad komen. Hij liet afgelopen week in een commissievergadering weten deze door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde bezuiniging te schrappen en zegt nu dat hij na afloop van die vergadering van andere partijen bijval kreeg. Van der Velde  heeft een amendement van deze strekking in het vooruitzicht gesteld.

Het college van burgemeester en wethouders wil de alle fonteinen in Enschede ‘droogleggen’ in het kader van een pakket bezuinigingen op onderhoud en openbare ruimte ter waarde van twee miljoen. Behalve om de fontein bij het NS-station gaat het ook om de fontein op het Van Heekplan. Naar het oordeel van de PvdA staat het voorstel van het college haaks op de afspraak dat het onderhoudsniveau van de binnenstad ‘hoog’ moet zijn en dat de fonteinen bijdragen aan de uitstraling. “Wie bijvoorbeeld de mooie plaatjes van afgelopen zomer op het Van Heekplein ziet, waar veel kinderen genoten van de waterstralen, begrijpt de waarde van water in de stad.”

Deel dit nieuws!