De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Uitzicht aanpak gebied Kop van de Parallel in Haaksbergen

Haaksbergen – De herontwikkeling van het gebied tussen de Parallelweg en Goorsestraat in Haaksbergen lijkt nu, na jaren soebatten, in gang te worden getrokken. De woningcorporatie Domijn en de gemeente Haaksbergen hebben overeenstemming bereikt over de invulling voor de stek van het voormalige gebouw van de Coöperatieve Landbouwvereniging en de directe omgeving. Het huidige totaalplan voor het gebied, dat plaatselijk ook wel Kop van de Parallel wordt genoemd, voorziet in de vestiging van een brandweergarage en woningbouw met daarnaast ruimte voor voorzieningen die een breed spectrum kunnen bestrijken, waarover niets zeker is. De uitvoering kan beginnen dankzij subsidie van de provincie Overijssel.

Domijn is eigenaar van de panden en grond op de Kop van de Parallel in het centrum van Haaksbergen. Vorig jaar rondde de corporatie de renovatie van het markante CLV-gebouw af. Er zouden gesprekken zijn met “verschillende partijen” over de herbestemming van het gebouw. De gedachten gaan uit naar cultuur, toerisme en recreatie. Door de recent getekende en door het gemeentebestuur deze week bekrachtigde overeenkomst tussen de woningcorporatie Domijn en gemeente Haaksbergen, kan men naar eigen zeggen “nu echt aan de slag met de ontwikkeling”, inclusief een herinrichting van de openbare ruimte met als belangrijk onderdeel een fysieke versterking van CLV-gebouw en MBS-complex (Museum Buurt Spoorweg).

Deel dit nieuws!