De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Gemeenteraden aan zet over huisvesting arbeidsmigranten

Wierden/Almelo – Met hun voorstellen om te voorzien in fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten tonen de colleges van burgemeester en wethouders in Wierden en Almelo volgens directeur Evers van Marquette maatschappelijke verantwoordelijkheid. Marquette wil zoals bekend in het voormalige meisjesinternaat Alexandra te Almelo zo’n tachtig arbeidsmigranten huisvesten. In de gemeente Wierden gaat het om de legalisering van permanente bewoning van dertig woningen op Villapark Lageveld. Ook op het terrein van de aanpalende camping De Kiekebelt krijgen twaalf huizen de bestemming huisvesting van overwegend Poolse werknemers. De gemeente Wierden maximeert op Villapark en Kiekbebelt het aantal arbeidsmigranten op 185.

In de gemeenten Almelo en Wierden dienen de gemeenteraden zich nog uit te spreken over voornoemde voorstellen van de colleges van burgemeester en wethouders. Verder zal de provincie Overijssel er goedkeuring aan moeten geven, waartoe het provinciebestuur genegen is. De gemeenteraden van Wierden en Almelo reageren eveneens gematigd positief, al leven er met name bij politieke partijen in Almelo nog veel vragen over de gevolgde procedure en de communicatie met de buurt. Het alternatief voor arbeidsmigranten is de huisvesting van asielzoekers of sloop van het pand. De gemeenteraad te Wierden op zijn beurt krijgt ook een voorstel onder ogen tot legale huisvesting van arbeidsmigranten in negen woningen aan de Rondweg in Enter (locatie Rohaan) te legaliseren.

Deel dit nieuws!