De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Enschede mag voort met plan woningbouw in deel Vaneker

Enschede – De gemeente Enschede mag ruim 250 woningen (laten) bouwen in de buurt van de voormalige Luchthaven Twente. De bedoeling is de verrijzenis van riante (land)huizen op fors bemeten kavels mogelijk te maken. Dat meldt de papieren editie van de Roskam. Eén van de redenen voor de gemeente om daar op in zetten is de drang van de lokale overheid om mensen met hogere inkomens aan de stad te binden of naar de stad te lokken. Een beroepschrift de Dorpsraad Lonneker en de Stichting ’t Vaneker is deze week door de Raad van State ongegrond verklaard.

Volgens het hoogste rechtscollege van Nederland kan het bestemmingsplan dat in de woningbouw voorziet volledig intact blijven. Naar het oordeel van de Raad van State is de bouw namelijk niet te massief en evenmin te massaal. Bovendien acht het rechtscollege de vrees ongegrond voor een verdere uitbreiding van de woningbouw in ’t Vaneker in de toekomst. De kwestie speelt al jaren, want in een eerder stadium ging er wel een streep door de plannen omdat de gemeente Enschede destijds te veel onduidelijkheid liet bestaan over aantallen en planningen.


Deel dit nieuws!