De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Borne versnelt besluitvorming over rondweg en autotunnel

Borne – De gemeenteraad van Borne komt eerder dan de bedoeling was bijeen om een besluit te nemen over, in deze volgorde, de aanleg van een noodwestelijke rondweg en de bouw van een autotunnel in de Azelosesestraat. De raad zou eerst 11 november over de kwestie spreken, maar dat gebeurt nu 30 oktober reeds. Dit betekent dat Provinciale Staten zich er begin november al in commissieverband over kunnen buigen en vervolgens in de debatten over de provinciale begroting een besluit kunnen nemen. Aan de orde is dan vooral om de vurig gewenste rondweg over de Zenderense Esch via het bedrijventerrein De Molenkamp naar de Oonksweg. De spoorwegovergang Oonksweg zal worden opgeheven. Volgens de huidige provinciale Omgevingsvisie is de aanleg van een rondweg nú onmogelijk wegens de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Zenderense Esch.

Dit belang moeten de Provinciale Staten afwegen tegen het verkeersbelang van Borne. Volgens de gemeente Borne is een autotunnel in de Azelosestraat geen oplossing zonder de aanleg van een rondweg, want in dat geval blijft het verkeer in het centrum van Borne, terwijl vooral het doorgaande verkeer “naar buiten” moet worden geloodst. Het college van burgemeester en wethouders stelt dat het in de totaalvisie gaat om de drieklapper leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Er is haast geboden omdat er uit het Nanov-fonds van Rijkswaterstaat/Pro Rail 13,5 miljoen euro beschikbaar is aan subsidie voor de bouw van de autotunnel, op voorwaarde dat vóór maart duidelijkheid bestaat over de realisering ervan. Ook in de politieke arena te Zwolle heerst een gevoel van urgentie, zodat wordt gekoerst op de mogelijkheid van een “actualisering” van de  bestaande Omgevingsvisie nabij Borne.  

Deel dit nieuws!