De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Twente met één korps voor brandweer

Enschede – Het bestuur van de Veiligheidsregio Twente heeft het principebesluit genomen om te komen tot één brandweer in Twente. De koers in Twente sluit aan bij de motie die de Tweede Kamer vorig jaar november nam over de verplichte samenwerking van brandweerkorpsen. De komende periode zal besluitvorming voor de veertien gemeenten in Twente worden voorbereid. De opschaling zou nodig zijn vanwege de eisen die aan de brandweer worden gesteld. “Door de vraag vanuit onze samenleving en de wet- en regelgeving worden de taken van de brandweer zwaarder”, aldus een communiqué.  Dit zou nopen tot investeren in blijvende vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel, bundelen van inkoop en onderhoud van materieel, opschaling van specialistische taken (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen of brandonderzoek) en een gemeenschappelijke bedrijfsvoering. In die zin is het vormen van één brandweer in Twente Eeen “gewenste professionaliseringsslag”.

Deel dit nieuws!