De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Ruime belangstelling voor huizen in Hutten te Geesteren

Geesteren/Tubbergen – Voor een bouwkavel in de toekomstige woonwijk Hutten in Geesteren bestaat ruime belangstelling. Er zijn concreet 37 geĂ¯nteresseerden voor een perceel in het plangebied dat ruimte heeft voor tenminste veertig woningen, afhankelijk van de kavelverdeling. De gemeente Tubbergen biedt de mogelijkheid voor kopers om samen op te trekken in een vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij bewoners samenwerken bij ontwerp, bouw en nutsvoorzieningen. Hoeveel serieuze belangstelling daarvoor concreet bestaat zal na de zomervakantie blijken.

De nieuwe wijk is mogelijk nadat de gemeente Tubbergen overeenstemming bereikte met de (agrarische) maatschap Groot-Hutten.  Dit bedrijf zal worden verplaatst naar  de Huyerensebroekweg te Geesteren waar een duurzame boerderij verrijst. Deze verplaatsing vergde nogal wat bestuurlijke manoeuvres waar gewezen wethouder Harmelink zich sterk voor maakte en waar hij ook tot een afronding kwam. De belangstelling voor een woning in het gebied toont aan dat er nadrukkelijk behoefte bestaat aan een nieuwe wijk met huizen voor mensen die een binding hebben met Geesteren.

Deel dit nieuws!