De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Reggesteyn investeert in Rijssen in twee onderwijslocaties

Rijssen/Nijverdal – De middelbare school Reggesteyn, met vestigingen in Nijverdal en Rijssen, gaat een aantal beroepsgerichte opleidingen concentreren. Dit betekent dat vanaf 2015 een verhuizing plaatsvindt van de opleidingen metaal, bouw, motor- en elektrotechniek van Nijverdal naar Rijssen. Dit gebeurt in fases met een afronding in augustus 2016. “We stemmen die verhuizing af op de nieuw opleidingsmethodes”, licht directeur Terpstra van Reggesteyn toe. Uiteindelijk neemt het aantal leerlingen van Reggesteyn in Rijssen tot van twaalfhonderdvijftig tot veertienhonderd. Het schoolgebouw aan de Cattelaar in het Opbroek richting Enter zal worden uitgebreid, waarvoor momenteel een bouwplan wordt voorbereid.

De afdeling bouw krijgt trouwens niet aan de Cattelaar ruimte, maar in het Opleidingen Centrum Twente (OCT), ook wel Bouwgilde genoemd, waarin veel grotere aannemers participeren. De gemeente Rijssen-Holten draagt tot maximaal anderhalve ton bij in de kosten van de verbouwing van het OCT ten behoeve van Bouwgilde aan de Reggesingel.  Ook de school Reggsteyn betaalt mee aan de verbouwing. Er gaat meer volgens Terpstra meer veranderen. Zo krijgen alle technische opleidingen extra ruimte voor ontwikkeling van de leerlingen op gebied van het ondernemerschap. “Zo willen we ze goed voorbereiden op hun toekomst en hen enige kennis van zaken meegeven voor het geval ze na de school  uiteindelijk als ZZP-er aan de slag gaan.”

Deel dit nieuws!