De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Hardenberg stemt in met recreatieve functie voor De Eik

Hardenberg - De nieuwe eigenaren van het voormalige asielzoekerscentrum De Eik in Slagharen willen het terrein en de panden, met uitzondering van het klooster, een recreatieve invulling geven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg is principe bereid medewerking te verlenen, maar stelt wel enkele voorwaarden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verkocht het pand aan Henri Koopmans en Diana Boer die de monumentale gebouwen op het terrein willen renoveren om ze te gebruiken voor voornamelijk recreatieve doeleinden.

Volgens de plannen worden de kloosterschool, het paviljoen en het schoolgebouw verbouwd tot groepsaccommodaties voor toeristen die van hieruit het Vechtdal willen verkennen. Het klooster krijgt na een renovatie een andere bestemming, al is nog niet duidelijk welke. De bedoeling is de plannen gefaseerd uit te voeren. De gemeente eist van de nieuwe eigenaren een ruimtelijk kwaliteitsplan voor het gebied. Ook moeten ze zorgen voor voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Het toekomstige gebruik van het klooster wordt in overleg met de gemeente nader bepaald

Deel dit nieuws!