De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Martha Haveman nu ereburger van de gemeente Enschede

Enschede – Na zes burgemeesters en ondernemer Ferdinand Fransen is deze week Martha Haveman, galeriehouder, kunstbevorderaar, cultuurmecenas en initiator van talrijke initiatieven, benoemd tot ereburger van Enschede. In een bijzondere bijeenkomst reikte burgemeester Den Oudsten haar de bijbehorende versierselen aan. De burgemeester loofde uitbundig de vele verdiensten van Haveman op het culturele erf en de grote mate van betrokkenheid die ze op veel gebieden voor stad en regio ten toon spreidde. Ze was een spin in het culturele netwerk van de stad, een verbinder van mensen en ideeën. Eerder al werd ze Ridder in de Orde van Oranje Nassau en won ze Cultuurprijs van Overijssel.

Haveman is klein van stuk en groot van geest. Ze stimuleerde tientallen jaren in stad en ommeland niet alleen kunst en cultuur, met de galerie Beeld & Aambeeld als epicentrum, een galerie die ze met haar partner Karel Betman aan de Walstraat bestierde, maar ook talloos vele dwarsverbanden, zoals de afgelopen jaren die tussen de beeldende kunst enerzijds en wetenschappelijk onderzoek anderzijds (Qua Art Qua Science), waarbij ze samen optrok met nanotechnoloog Dave Blank.

Recent hoorde Haveman dat ze ongeneeslijk ziek is en binnenkort zal overlijden. In een filmportret van de Roskam spreekt ze over kunst en cultuur en over haar leven en dood.Deel dit nieuws!