De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Energiefabriek waterschap vergt 24 miljoen en drukt lasten

Hengelo – Het waterschap Vechtstromen bouwt de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hengelo om tot een energiefabriek. Het bestuur besloot deze week er 24 miljoen euro voor uit te trekken. Binnenkort wordt begonnen met de bouw van een thermische-druk-hydrolyse-reactor. Met deze zogenoemde ‘snelkookpan voor zuiveringsslib’ zal het waterschap meer biogas produceren dat vervolgens wordt omgezet in elektriciteit. De elektriciteit gebruikt de reactor voor de bedrijfsprocessen en het overschot wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Op termijn produceert het waterschap naar eigen zeggen zoveel elektriciteit dat daarvan circa 3.500 huishoudens en bedrijven in hun jaarlijkse energiebehoefte kunnen voorzien.

Volgens het bestuurslid Van der Veen van Vechtstromen snijdt het mes aan vele kanten. “Doordat we meer kunnen vergisten houden we minder slib over. De CO2-uitstoot gaat aanzienlijk omlaag. En we produceren duurzame energie.” In dat verband spreekt hij over ‘waterschapenergie’. De investering leidt volgens Van der Veen tot structurele besparingen die zich “doorvertalen” in de belastingtarieven die de burger voor het waterschap moet opbrengen. Naast energie- en milieuwinst zou de energiefabriek op termijn resulteren in een verlaging van de jaarlijkse exploitatiekosten van de zuivering met een bedrag van 1,2 miljoen euro vanwege energielevering en lagere kosten voor afvoer en verwerking van het zuiveringsslib.


Deel dit nieuws!