De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Oordt overleeft na veel excuses motie van wantrouwen

Vriezenveen – Nadat wethouder Oordt van Twenterand meermalen excuses had gemaakt voor het gebrekkig, niet en foutief informeren van de gemeenteraad verleende de coalitie van CDA, ChristenUnie en SGP vannacht geen steun aan een motie van wantrouwen. De grootste criticasters waren de oppositiepartijen GBT (die de motie indiende) en VVD (die aanvullende informatie ten nadele van de wethouder naar voren bracht), terwijl ook PvdA en D66 van mening waren dat de wethouder politieke doodzondes heeft begaan. De coalitiepartijen deelden veel van de kritiek, maar hielden Oordt (wethouder namens het CDA) in de finale van een langdurig en geladen debat uiteindelijk de hand boven het hoofd, zodat hij niet van het politieke toneel hoeft te verdwijnen. Dat neemt niet weg dat de wethouder bij een substantieel deel van de raad geen vertrouwen meer heeft. Hij liet onder meer weten dat hij terughoudender had moeten zijn met het maken van afspraken met Schmidt.

Inzet van het debat, dat reeds maanden schaduwen vooruit had geworpen, was een transactie met het autobedrijf Schmidt. In de onderhandelingen heeft Oordt meermalen de raad niet officieel geïnformeerd, een aantal keren alleen een deel van de raad, namelijk enkele coalitiepartijen uit de vorige raadsperiode. Oordt stelde dat Schmidt, die nieuwbouw pleegt op het bedrijventerrein Almeloseweg-Oost, de sleutel van het huidige pand 1 juli zou inleveren aan de Leemans Groep als nieuwe eigenaar. De wethouder wist al of had moeten weten dat dit niet zou lukken; Schmidt mag nog twee jaar van het huidige pand gebruik maken. Oordt stelde in zijn verdediging altijd te hebben gehandeld in het belang van het bedrijf, maar hij erkende dat hij de raad niet steeds inlichtte en soms onvolledig. Daarvoor ging hij door het stof en bood hij een paar keer in nederigheid zijn verontschuldigen aan. Voor de coalitiepartijen was daarmee na veel beraad met tal van schorsingen van het debat de kous af.

Deel dit nieuws!