De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Onderzoek naar haalbaarheid behoud Melkhal in Enschede

Enschede – De kans bestaat dat de voormalige Melkhal in Enschede alsnog wordt behouden, want de Rabobank heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid daarvan. Onderdeel van het onderzoek is een mogelijk nieuwe bestemming voor het gebouw aan de Raiffeisenstraat. Ook wordt gekeken naar de bouwkundige staat van de markante Melkhal met zijn boogconstructies. Volgens de gemeente Enschede verkeert het pand in slechte staat, mede door een uitslaande brand in het recente verleden, en om die reden werd een sloopvergunning verstrekt.

In  reactie op het voornemen tot sloop en de verleende vergunning kwamen er  bezwaren. Het pand moet volgens stadshistorici worden bewaard vanwege de stadsgeschiedenis en volgens monumentenhoeders vanwege de bouwwijze. Ook in de stadspolitiek werd de geplande afbraak van de Melkhal gehekeld. De gemeente kan echter weinig doen omdat het gebouw geen beschermde status heeft. Vanwege de maatschappelijke commotie heeft de Rabobank nu besloten tot een onderzoek naar de opties. Bij sloop zou het gebouw veranderen in een parkeerterrein.

Deel dit nieuws!