De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Laaggeletterdheid in drie steden en Twenterand zorgelijk

Hengelo – Het aantal laaggeletterden is verhoudingsgewijs in Enschede en Almelo groter dan in Hengelo. Dat zegt regiocoördinator Hampsink van de Stichting Lezen & Schrijven. Enschede heeft een kleine zeventienduizend laaggeletterden, Almelo circa 7.500 en gemeente  Twenterand naar schatting 3.500. Dat is drie keer zo’n tien procent van de bevolking. Het percentage ligt in Hengelo met circa achtduizend iets onder de tien procent, zij het niet noemenswaardig. “Ik heb het idee dat het percentage laaggeletterden in deze regio iets hoger is dan in de regio Zwolle", stelt Hampsink. Twente is volgens haar geen achterstandsgebied, maar laaggeletterdheid is hier wel een serieus probleem.

Hampsink wijst erop dat twee-derde deel van de groep laaggeletterden in Twente autochtoon is. “Daardoor is het een verborgen thema”, stelt ze vast. “Van laaggeletterden wordt het onmogelijke gevraagd. Ze moeten zelfredzaam zijn en solliciteren op banen, terwijl ze moeite hebben met het lezen van een mail of het versturen van een brief. Gezondheid, werk, opvoeding van kinderen, meedoen in de samenleving, het hangt allemaal samen met de beheersing van de taal.” In Hengelo startte afgelopen week een lobby om de laaggeletterdheid te bestrijden.
 
Zie voor een artikel over de aanpak van laaggeletterdheid de papieren editie van de Roskam.

Deel dit nieuws!