De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Herkansing voor uitbreiding van Zuivelhoeve in Twekkelo

Hengelo/Enschede – Met een beter onderbouwd bestemmingsplan probeert de gemeente Hengelo de uitbreiding van De Zuivelhoeve in Twekkelo alsnog mogelijk te maken. Tegen het eerste plan dat al door de gemeenteraad was goedgekeurd maakte de Vereniging Behoud Twekkelo met succes bezwaar bij de Raad van State. Het hoogste rechtscollege in april dat meer dan een verdubbeling van de bebouwde oppervlakte op gespannen voet staat met de milieueisen en bovendien strijdig is met de omgevingsverordening van de provincie Overijssel, die overigens wel akkoord ging met de geproportioneerd uitbreiding, vanwege de landschappelijke uitstraling en de werkgelegenheid.

Ook de gemeente Enschede, die aanvankelijk bezwaar maakte tegen de grote uitbreiding in het landschappelijke en cultuurhistorische gebied tussen beide steden, ging uiteindelijk akkoord. Toch is de Raad van State het met de Vereniging Behoud Twekkelo eens dat het bedrijf bij grootschalige uitbreiding op een bedrijvenpark thuishoort. Directeur Roerink van De Zuivelhoeve gaf eerder al aan niet naar een bedrijventerrein te willen. Hengelo maakt nu met De Zuivelhoeve nadere afspraken over productiecapaciteit en noodzakelijke verkeersbewegingen over de Bruninksweg. De inzet is om De Zuivelhoeve en 140 arbeidsplaatsen voor Hengelo te behouden.

Deel dit nieuws!