De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Enschede: huishoudelijke hulp op peil ondanks rijkskorting

Enschede - De gemeente Enschede denkt de negatieve effecten van een korting van veertig procent door de rijksoverheid op de huishoudelijke hulp “klein” te kunnen houden. Er is volgens de gemeente afgelopen jaar reeds een besparing tot stand gebracht door "efficiënter en slimmer" te werken. De gemeente benadrukt dat de klanttevredenheid “onverminderd hoog bleef”. Met een lichte aanpassing van het gemiddeld aantal uren huishoudelijke hulp per cliënt per week zou al fors te bezuinigen zijn op de uitgaven. “Dit wordt ingevuld door meer ruimte te bieden voor de professional: de helpende bepaalt in overleg met de burger hoeveel tijd op welk moment nodig is om het huis schoon te houden.”

In andere gemeenten worden problemen verwacht. Aan de ene kant neemt namelijk de vraag toe door vergrijzing en aan de andere kant neemt het budget af vanwege rijkskortingen. Het kabinet laat gemeenten zorgtaken overnemen, hevelt daarvoor ook geld over, maar met een zogenoemde effectiviteitskorting omdat de lokale overheid dichterbij de mensen staat. Dit heeft volgens veel gemeenten direct gevolgen voor de uitvoering en het niveau van de zorg. De gemeente Enschede stelt echter dat in deze stad sprake zal zijn van “een zachte landing van deze bezuiniging voor de mensen die ondersteuning nodig hebben” en tevens beweert de gemeente dat de effecten op de werkgelegenheid "beperkt blijven".

Deel dit nieuws!