De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Burgerluchtvaart mogelijk zonder massale kap van bomen

Enschede – Er hadden geen bomen hoeven te worden gekapt bij een doorstart van de burgerluchtvaart op de Luchthaven Twente. In maart verschenen berichten met vette koppen in de media over grootschalige bomenkap, waarbij over honderden bomen werd gesproken. In een reactie daarop besloot Area Development Twente (waarin de gemeente Enschede en de provincie Overijssel participeren) in overleg met het ministerie van Infrastructuur & Milieu versneld te analyseren of obstakels, zoals bomen, de vliegveiligheid zouden belemmeren en wat voor maatregelen genomen zouden moeten worden. Vandaag heeft ADT laten weten nimmer het beeld te hebben gehad dat van grootschalige kap sprake zou zijn. Het zou volgens ADT ook haaks staan op het plan voor een compacte luchthaven in het groen.

Verschillende actiegroepen tegen de burgerluchtvaart als ook gemeenten in de omgeving (waaronder Losser en Oldenzaal) kwamen massaal in het geweer en stelden dat de massale kap van bomen in de ruime omgeving van de Luchthaven Twente de druppel was die de emmer deed overlopen: ze voelden zich onvolledig of onjuist voorgelicht en haalden definitief de trekker over: gekapt moest er wel degelijk worden, namelijk met de Luchthaven Twente. De uitkomst van het onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn vandaag door het ministerie bekendgemaakt: er hoeven  geen bomen gekapt of getopt te worden in verband met de vliegveiligheidsvlakken. Onder meer vanwege het verzet tegen de “enorme aanslag op de natuur” werd recent besloten “op dit moment” af te zien van burgerluchtvaart.Deel dit nieuws!